Album Cưới Anh Chị Lữ tại L'amour

Photo: Tiêu Sang Makup: Hải Yến